Autoři bystřické sokolovny

Lev Krča (1902–1945) V letech 1928–1931 studoval Lev Krča na Škole architektury AVU v Praze u Josefa Gočára, v letech 1931–1938 provozoval společný architektonický ateliér s Jaroslavem Kinclem a Stanislavem Tobkem, od roku 1938 působil jako samostatný architekt. V roce 1931 se stal členem Sdružení architektů, Asociace akademických architektů a Levé fronty, roku 1933 vstoupil do Svazu socialistických architektů. Jako sokol se zaměřoval na sportovní stavby, které se postupně staly těžištěm jeho tvorby, vydal dokonce příručku o úpravě hřišť. Sportu se věnoval také jako fotograf a filmař. Své tvůrčí zásady shrnul v časopise Architekt: „Než si vezme architekt do ruky rýsovadlo, nechť si uvědomí dvě maličkosti: že lidé jsou pohodlní a že sportovci jsou také lidé.“ Samostatně postavil obchodní dům ve Vacově a dělnickou kolonii Mautnerových textilních závodů v Náchodě, vyprojektoval penzion Cyrila Musila ve Studnicích, rodinný dům Věry a Bohuše Míčkových v Novém Městě na Moravě, spořitelnu ve Velké Bíteši, sportovní park ve Zlíně a stadion Stráže bezpečnosti v Praze, zúčastnil se soutěží na stadiony v Náchodě a v Domažlicích...
více

O nás

Jsme svobodným a otevřeným spolkem občanů z Bystřice nad Pernštejnem, kteří chtějí vědět víc, třeba proto, aby se mohli snáze orientovat v komplikované realitě současného světa. Ačkoliv mají naši jednotliví členové  různé zájmy, politické preference i různá povolání, spojuje nás touha sdílet a zprostředkovávat poznání o světě. Specializaci "poznání" považujeme za pouhý úhel pohledu na totéž - na společné místo, ve kterém spolu žijeme. Takže nás zajímají zkušenosti a fakta například cestopisecká, religionistická, historická, kulturní, sociologická, ekonomická i politická. Především se ale zajímáme o místa, kde se linky těchto úhlů pohledu spojují do komplexního okamžiku a místa naší reality. Jsme si vědomi toho, že takto viděná realita nemusí být jenom hezká, je patrně syrovější než tušíme, ale chceme ji znát, abychom mohli být v poznání svobodnější ve svém individuálním i společném rozhodování. Rozhodli jsme se vydat se cestou veřejných přednášek, na které chceme zvát lidi, kteří vědí víc než my a kteří mají bezprostřední zkušenost s oborem, kterému se věnují. Už nyní...
více