Autoři bystřické sokolovny

Lev Krča (1902–1945) V letech 1928–1931 studoval Lev Krča na Škole architektury AVU v Praze u Josefa Gočára, v letech 1931–1938 provozoval společný architektonický ateliér s Jaroslavem Kinclem a Stanislavem Tobkem, od roku 1938 působil jako samostatný architekt. V roce 1931 se stal členem Sdružení architektů, Asociace akademických architektů a Levé fronty, roku 1933 vstoupil do Svazu socialistických architektů. Jako sokol se zaměřoval na sportovní stavby, které se postupně staly těžištěm jeho tvorby, vydal dokonce příručku o úpravě hřišť. Sportu se věnoval také jako fotograf a filmař. Své tvůrčí zásady shrnul v časopise Architekt: „Než si vezme architekt do ruky rýsovadlo, nechť si uvědomí dvě maličkosti: že lidé jsou pohodlní a že sportovci jsou také lidé.“ Samostatně postavil obchodní dům ve Vacově a dělnickou kolonii Mautnerových textilních závodů v Náchodě, vyprojektoval penzion Cyrila Musila ve Studnicích, rodinný dům Věry a Bohuše Míčkových v Novém Městě na Moravě, spořitelnu ve Velké Bíteši, sportovní park ve Zlíně a stadion Stráže bezpečnosti v Praze, zúčastnil se soutěží na stadiony v Náchodě a v Domažlicích...
více