přednáška

Mgr. Jan Pulkrábek

Funkcionalismus

22. 5. 2019 v 19.00

v budově bystřické sokolovny

Jaké myšlenky stály u zrodu funkcionalismu?
V čem spočívá jeho jedinečnost?
Čím může oslovit naši současnost?
Přednáška se tentokrát koná v inspirativním prostředí bystřické sokolovny.