promítání filmu

Dziga Vertov

Muž s kinoaparátem

16. 1. 2019 v 19.00

v budově DM VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem

Muž s kinoaparátem  je němý experimentální dokumentární film sovětského režiséra Dzigy Vertova z roku 1929. Představuje mezník dokumentární filmové tvorby. Dziga Vertov se jeho pomocí pokusil vytvořit nový filmový jazyk. Nový způsob filmování, kdy snímal realitu bez použití scénáře a z obrazů civilního života se snažil vytvářet drama všedního dne. Muž s kinoaparátem patří k žánru symfonie velkoměsta. (zdroj Wiki)

úvodní slovo Mgr. Jan Pulkrábek

plakatFilmakA4