přednáška

Marek Kubát

Loutna a její úloha v hudbě od počátku jejího vzniku po současnost

13. 12.  v 19.00

v budově Orlovny v Bystřici nad Pernštejnem

Přednáška se bude zabývat historií loutny, hudební estetikou doby, kdy byl tento nástroj na výsluní, ale i jeho využitím v hudbě současné.
Nebudou chybět praktické ukázky, které budou ilustrovat možnosti a zvuk tohoto, ve své době, velice oblíbeného nástroje. Nebude se jednat o muzikologickou přednášku, ale spíše o pohled loutnisty na interpretací staré i soudobé hudby. Díky zkušenostem přednášejícího se zaměříme  více na hledisko praktické nežli historické.

Přednášející:

Marek Kubát

Marek Kubát (1975) získal své první hudební zkušenosti v deseti letech, kdy se začal, jako samouk, seznamovat se hrou na kytaru. Později tento nástroj studoval na Základní umělecké škole v Tišnově u učitele Miroslava Ševčíka a dále soukromě u profesora pardubické konzervatoře Stanislava Juřici. Znalosti v oblasti jazzové kytary a harmonie získával lekcemi u jazzmena Viléma Spilky. Hru na loutnu vystudoval na Akademii staré hudby v Brně pod pedagogickým vedením Miloslava Študenta. Absolvoval loutnové mistrovské kursy (Paul Beier, Michael Fields).

Od patnácti let se pohyboval na koncertním pódiu s kapelami různorodého zaměření (např. folkově zaměřený Malevil, jazz-rocková Ha-Kapela, jazzová Mañana, Czaldy-Waldy quartet hrající world music, atd.).

V současné době, kromě komorních projektů, pravidelně vystupuje s různými barokními ansámbly (Capella Ornamentata, Collegium Wartberg 415 (SK), Concerto Aventino, Ensemble Damian, Hof-musici, Musica Figuralis, Silva Rerum arte (PL), Societas Incognitorum). Kromě interpretace barokní hudby také často spolupracuje se skladateli soudobé hudby (Tomáš Hanzlík, Dada Klementová, Matěj Kroupa, Katarzyna Szwed, Emil Wojtacki, Vít Zouhar). Jako loutnista je zván k projektům barokní hudby Polské Filharmonie Bałtycké.

Pedagogicky působí na Základní umělecké škole v Tišnově. Spolupracuje s Ateliérem muzikálového herectví na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. Je bandleaderem a aranžérem jazzové kapely Undistortion.

plakat12.22.